ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 13
: 176
: 343
: 1,785
: 2,026
: 79,895
: 92,502
: 938,479

សាយហ្សុល 5SC

សាយហ្សុល 5SC
តម្លៃ: ឯកតា0
សាយហ្សុយ 5SC ជាប្រភេទថ្នាំកំចាត់ជំងឺបានច្រើនប្រភេទមានឥទ្ធិពលជ្រាបចូល
សាយហ្សុយ 5SC រារាំនការរីកលូតលាស់ ergosterol របស់កោសិកាផ្សិតនិងអាចកំចាត់ជំងឺផ្សិត
បានច្រើនប្រភេទ ជាពិសេសពពួកផ្សិតក្នុងគ្រួសារ​ Ascomycetes និង Basidiomyces.

​​​
ដំណាំ ប្រភេទដំណាំ បរិមាណ
ស្រូវ អុជស្លឹក គ្រប់ស្កក លឿងស្លឹក ០,៥-១លីត្រ/ហ.ត
លាយ៣០-៥០ម.ល./ធុងទឹក១៦លីត្រ
ប្រើ២ធុងក្នុងផ្ទៃដី១០០០ម
សណ្តែកដី សណ្តែកសៀង អុជស្លឹក ច្រេស
ថ្នាំជក់ ស្អុយឬស
ម្រេច ជំអឺផ្សិត ១,២-១,៦លីត្រ/ហ.ត
លាយ៣០ម.ល./ធុងទឹក១៦លីត្រ
ប្រើ៦០០ទៅ៨០០០លីត្រ/ហ.ត
ទំពាំងបាយជូ ផ្សិតពណ៌ស
កាហ្វេ ច្រេស
ដំណាំក្រូច ឆ្នូតស្លឹក ស្លឹកប្រែពណ៌
ស្វាយមៀន គុលេន ស្អុយផ្លែ
កៅស៊ូ ផ្សិត
ចំណាំ៖
  • ស្រូវៈ បាញ់ក្នុងដំណាក់កាល៣០ថ្ងៃក្រោយពេលព្រោះឬស្ទូងនិងស្រូវជិតទុំ។
  • ថ្នាំជក់ៈ បាញ់ជោកលើស្លឹក។
  • សាយហ្សុយ 5SC ប្រើលើពូជសណ្តែកដីដើម្បីការពារងាប់ដើមតូចៗ។
  • បាញ់ពេលជំងឺទើបនឹងកើត ពេលជំងឺខ្លាំងបាញ់២ដងនិងឃ្លាតពីគ្នា ៥-៧ថ្ងៃ។
  • ផ្អាកបាញ់ថ្នាំមុនពេលប្រមូលផល៧ថ្ងៃ។
វ៉ានីស៊ីដ 5SL
តម្លៃ: ឯកតា0
កាបេនស៊ីម 500FL
តម្លៃ: ឯកតា0
ម៉េកស៊ីល 72WP
តម្លៃ: ឯកតា0