ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 8
: 60
: 180
: 240
: 2,604
: 65,303
: 66,538
: 869,705

លីផូស៊ីម 48SL

លីផូស៊ីម 48SL
តម្លៃ: ឯកតា0
Lyphoxim 48SLជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដែលមានលក្ខណៈជ្រាបចូល ក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំ ថ្នាំនិងជ្រាបចូលយ៉ាងលឿន ហើយជ្រាបចូលតាមផែ្នកនានានៃស្មៅដូចជាៈ​ដើម ស្លឹក ឫស មើមស្មៅគ្រប់ប្រភេទ និងកម្ចាត់រាល់ផ្នែកទាំងនេះ។
ដូច្នេះក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំបានពី​4-11​ថ្ងៃ​ ស្មៅនិងស្រពោនរួចឡើងលឿង​ ហើយងាប់។
Lyphoxim 48SL ជំនាញកម្ចាត់ស្មៅជើងក្រាល ស្មៅក្រវាញជ្រូក ស្មៅជញ្ជៀន ស្មៅស្លឹកឫស្សី ស្មៅស្លាបច្រវ៉ា ដែលដុះក្នុងចំការហូបផ្លែ ចំការកៅស៊ូ កាហ្វេ លើភ្លឺស្រែ និងលើដីវាល។

របៀបប្រើ
·         កម្ចាត់ស្មៅក្នុងចំការដំណាំហូបផ្លែ និងដំណាំកសិឧស្សាកម្ម គួរបាញ់ប៉ះនិងស្លឹកស្មៅ និងជុំវិញគល់ដំណាំ ចៀសវាងថ្នាំហើរប៉ះស្លឹក និងដើមនៅខ្ចីរបស់ដំណាំ។
·         កម្ចាត់ស្មៅក្នុងចំការរៀងរាល់ឆ្នាំ បាញ់ថ្នាំលើវាលស្មៅមុនពេលធ្វើដីដាំ ដុះពី​ 7-10ថ្ងៃអាចបាញ់ចន្លោះដើមដំណាំមិនអោយថ្នាំហើរប៉ះដើមដំណាំ។
·         កម្ចាត់ស្មៅនៅលើវាលស្រែ និងដីទុកចោលទំនេរ អាស្រ័យលើប្រភេទស្មៅ ប្រើប្រាស់ទៅតាមបរិមាណនែនាំ និងបាញ់អោយជោគជាំលើស្មៅ។
ការប្រើប្រាស់
ប្រភេទស្មៅ បរិមាណថ្នាំដែលប្រើ បរិមាណទឹក
(លីត្រ/ហត)
កំណត់សំគាល់
ស្បូវ 4,5-6,0 លីត្រ/ហត
លាយ​ 70-80មល/ធុង8លីត្រ
បាញ់ 6-8ធុង/1000ម2
480-640 -បាញ់ថ្នាំជាមួយទឹកដែលថ្លា
-បាញ់ពេលដីមានសំណើម
-មិនត្រូវបាញ់នៅពេលទឹកកំពុងលិច ដីស្ងួតខ្លាំង និងស្មៅដែលចេញផ្កា។
-ចៀសវាងបាញ់ថ្នាំហើរប៉ះដំណាំអ្នកជិតខាង
-ផ្អាកការបាញ់មុនប្រមូលផល 30ថ្ងៃ
ស្មៅជើងក្រាល ស្មៅក្រវាញជ្រូក ស្មៅចិញ្ជៀន ស្មៅស្លឹកឫស្សី 2.5-3.0លីត្រ/ហ.ត
លាយ 50-60​មល/ធុង 8លីត្រ
បាញ់​ 5-6​
ធុង/1000ម2
400-480
 
ស្មៅស្លាបច្រវ៉ា ស្មៅជើងក្រាស ស្មៅកន្ទុយក្ងោក 1.0-2.0 លីត្រ/ហត
លាយ 30-40មល/ធុង8លីត្រ
បាញ់ 4-5ធុង/1000ម2
320-480
ស្មៅគ្រប់ប្រភេទ 2,5-3,0​លីត្រ/ហត
លាយ​ 50-60មល/ធុង​ 8លីត្រ
បាញ់ 5-6ធុង/1000ម2
 
 
សាកូសា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 720DD
តម្លៃ: ឯកតា0
ហ្សីកូ 550DD
តម្លៃ: ឯកតា0
យីកូ​​ 80WP
តម្លៃ: ឯកតា0
ពីអានឆរ 3EC
តម្លៃ: ឯកតា0