ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 1
: 236
: 223
: 459
: 1,787
: 78,522
: 80,284
: 965,286

ហ្គោលដិន ដ្រាហ្គន 585EC

 ហ្គោលដិន ដ្រាហ្គន 585EC
តម្លៃ: ឯកតា0
Golden Dragon 585EC ជាថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតបានច្រើនប្រភេទ មានឥទិ្ធពលប៉ះផ្ទាល់ ជ្រាបចូល និងបំភាយ ចំហាយពុល​ បណេ្តញ ធ្វើអោយដង្កូវធុំចំណីខ្ជិលទំពារ មានប្រសិទិ្ធភាពរហ័ស។ថ្នាំនេះសកិ្តសិទិ្ធជាមួយ ដង្កូវស៊ីរូងដើម ដង្កូវស៊ីស្លឹក ពពួកជពា្ជក់លើស្រូវ ពោត សណ្តែក ឈើហូបផ្លែ ម្រេច កាហ្វេ កៅស៊ូ ស្វាយចាន្ទី។
ក្រៅពីនេះ ហ្គោដិន​ដ្រាហ្គន អាចប្រើកំចាត់ពពួកដង្កូវក្នុងដី ស្រមោច កណ្តៀរ ដង្កូវឌួង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​      ការប្រើប្រាស់ ហ្គោលដិនដ្រាហ្គន 585EC
ប្រភេទដំណាំ សត្វល្អិត កម្រិតប្រើ
ស្រូវ មមាចត្នោត ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវស៊ីរូងដើម មមុង ស្រឹង លាយ​15មល/ទឹក​8លីត្រ​ បាញ់
​4-5ធុង/1000ម2
បន្លែ សណ្តែក ត្រសក់ ដង្កូវយោលទោង ដង្កូវស៊ីញ៉េ លាយ20មល/ទឹក​8លីត្រ​បាញ់
4-5ធុង/1000ម2
ស្វាយ មមាច ដង្កូវស្លាបត្រង់ លាយ​15មល/ទឹក​8លីត្រ​បាញ់អោយជោគស្លឹក
ឈើហូបផ្លែ មមាច​ដង្កូវស៊ីញ៉េ ចៃ មមុង
ស្វាយចន្ទី ស្រឹង
សំអាតដី កណ្តៀរ ស្រមោច លាយ30មល​/ទឹក10លីត្រ​រួចចាក់ចូលរុន្ធ
*កំណត់សំគាល់ៈ​ប្រើថ្នាំពេលមានដង្កូវនៅតិច និងប្រើបរិមាណទឹកអោយត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់។
 
បាស៊ីដ ៥០EC
តម្លៃ: ឯកតា0
សិកសៃហ្គោន 25​ EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ដ្យាហ្វូស 10H
តម្លៃ: ឯកតា0
សិកសៃហ្គោន 10EC
តម្លៃ: ឯកតា0
សាប៉ែន អាលផា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ប៊ុយ​ ទីល 10WP
តម្លៃ: ឯកតា0