ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 15
: 183
: 343
: 1,792
: 2,026
: 79,902
: 92,502
: 938,486

សិកសៃហ្គោន 10EC

សិកសៃហ្គោន 10EC
តម្លៃ: ឯកតា0
សិកសៃហ្គោន 10EC (Secsaigon 10EC)ជាប្រភេទថ្នាំកំចាត់ដង្កូវ ដែលស្ថិតេនៅក្នុងក្រុម Pyrethroid មានឥទិ្ធពលកម្ចាត់ដង្កូវដោយសារប៉ះផ្ទាល់និងជាតិថ្នាំពុល។ក្រៅពីនេះវាមានប្រសិទិ្ធភាពធ្វើអោយដង្កូវធុនទ្រាន់ចំណីអាហារ
(​ធ្វើអោយដង្កូវខ្ជិលទំពារ​ ហើយឃ្លានស្លាប់បន្តបន្ទាប់)។ ថ្នាំនេះមានឥទិ្ធពលកម្ចាត់ដង្កូវបានយ៉ាងទូលាយ កម្ចាត់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ខ្លាំងក្លា ហើយកម្ចាត់បានទាំងពងដង្កូបទៀត និងអាចបង្ការដង្កូវបំផ្លាញដំណាំគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងស័ក្កសិទិ្ធ។

 
ប្រភេទដំណាំ សត្វល្អិត កម្រិតប្រើ
ស្រូវ ដង្កូវកែវ ដង្កួវសំសួល ស្រឹងវែងជពា្ជក់គ្រាប់ស្រូវ ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវចោះដើម 0.5-1.0 លីត្រ/ហត
លាយ​10-20​មល/ធុង​8​លីត្រ
លាយ​ 5​ ធុងសំរាប់1,000ម2
បន្លែគ្រប់
ប្រភេទ
ដង្កូវយោលទោង ដង្កូវហ្វូង ដង្កូវខៀវស្បែករលោង សង្កើចខ្មៅ ទាកគូ ដង្កូវស៊ីញ៉េ
សណ្តែក
គ្រប់ប្រភេទ
ដង្កូវខៀវស្បែករលោង ដង្កូវហ្វូង សង្កើចខ្មៅ ដង្កូវចោះផ្លែ ដង្កូវទ័ព
ដំណាំហូបផ្លែ ដង្កូវស៊ីញ៉េ ពីងពាងក្រហម ចៃ ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវចោះផ្លែ 1,0-1,5​ លីត្រ/ហត
លាយ​15-25មល/ធុង 8លីត្រ
លាយ​5-7​ធុងសំរាប់1,000ម2
បាញ់សព្វលើមែក និងដើម
ម្រេច កាហ្វេ ចៃ សង្កើចខ្មៅ ដង្កូវចោះផ្លែ ខ្ញុងសំណាញ់
កប្បាស ដង្កូវពណ៌ផ្កាឈូក ចៃទន់ ដង្កូវហ្វូង ខ្ញុងស្អុយ ដង្កូវខៀវ
តែ ខ្ញុង មមាចខៀវ ដង្កូវស៊ីស្លឹក
ឪឡឹក ខ្ញុងល្អិត ដង្កូវហ្វូង សង្កើចខ្មៅ ចៃ
កំណត់សំគាល់ៈ
​​​​        *អាចលាយជាមួយថ្នាំំកម្ចាត់សត្វល្អិត និង​ថ្នាំជំងឺផេ្សងៗទៀតលើកលែងតែល្បាយសូលុយស្យុង Bordeaux។
​​​            *បាញ់នៅពេលព្រឹកព្រលឹម ឫ ពេលល្ងាចត្រជាក់ និង បាញ់ពេលដង្កូវនៅតូចៗ។
 
·         រយៈពេលបពា្ឈប់ការប្រើប្រាស់ៈ​ មុនប្រមូលផល 14 ថ្ងៃ
·         សុវត្ថិភាពក្នុងពេលប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម
·         មិនត្រូវបរិភោគអាហារ ផឹក ឫជក់បារីនៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំ
·         ស្លៀកសំលៀកបំពាក់អោយជិតខ្លួនប្រាណ ពាក់ស្រោមដៃ និងរបាំងការពារមុនៅពេលលាយ និងប្រើប្រាស់ថ្នាំ។
·         កុំអោយថ្នាំចូលភ្នែក ឫប៉ះស្បែក។
·         ពេលបាញ់ថ្នាំហាមដើរបញ្រ្ចាស់ខ្យល់
·         ជិកដីកប់សំបក់ថ្នាំនៅកនែ្លងមានសុវត្ថិភាព និងឆ្ងាយពីប្រភពទឹក។
·         ក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំត្រូវងូតទឹកនិងសាប៊ូអោយបានស្អាត។
 
បាស៊ីដ ៥០EC
តម្លៃ: ឯកតា0
សិកសៃហ្គោន 25​ EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ដ្យាហ្វូស 10H
តម្លៃ: ឯកតា0
សាប៉ែន អាលផា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ប៊ុយ​ ទីល 10WP
តម្លៃ: ឯកតា0