ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់មិត្តភក្តិ
: 2
: 70
: 286
: 70
: 2,095
: 68,265
: 79,469
: 893,112

បាស៊ីដ ៥០EC

បាស៊ីដ ៥០EC
តម្លៃ: ឯកតា0

ដំណាំ ប្រភេទដង្កូវ បរិមាណ
ស្រូវ
មមាចត្នោត,មមាចខៀវ ១,០‑១,៥លីត្រ/ហត
លាយ៤0‑៥០មល./ ធុង៨១៦លីត្រ 
បាញ់២,៥ ធុងសំរាប់ ១,០០០ម
បន្លែ
មម៉ុង,ចៃ,ដង្កូវកាត់ស្លឹក
សណ្តែក
មមាចគ្រប់ប្រភេទ,ចៃ
ថ្នាំជក់
ចៃ,មមាចទុន
ដំណាំក្រូច
ចៃ,មមាចទុន,ស្រឹងជពា្ជក់ ១,៥‑២,០លីត្រ/ហត
លាយ ៥០‑៧០មល./ធុង១៦លីត្រ
ស្វាយ
ពពួកមមាចជពា្ជក់,ចៃ
កប្បាស
ខ្ញុងល្អិត,ចៃ
បរិមាណទឹកប្រើសំរាប់បាញ់គឺពី ៤០០‑៦០០លីត្រ/ហត។
បាញ់សំរាប់ការពារមមាចត្នោតដែលបំផ្លាញស្រូវ,​ ចាំបាច់ត្រូវចំគល់គុម្ពស្រូវជាកន្លែងដែលមមាចបំផ្លាញ។
គួរបាញ់ថ្នាំនៅពេលព្រឹក ឬពេលល្ងាចត្រជាក់,បាញ់ពេលមមាចទើបនឹងកើត។
អាចលាយជាមួយថ្នាំកំចាត់ដង្កូវផ្សេងទៀត។
សិកសៃហ្គោន 25​ EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ដ្យាហ្វូស 10H
តម្លៃ: ឯកតា0
សិកសៃហ្គោន 10EC
តម្លៃ: ឯកតា0
សាប៉ែន អាលផា 5EC
តម្លៃ: ឯកតា0
ប៊ុយ​ ទីល 10WP
តម្លៃ: ឯកតា0